arithmetic mean

aritmeetiline keskmine

olemus
arvväärtuste x1,x2,..., xn summa
ja nende väärtuste arvu jagatis:
\(\frac{x_1 + x_2 + \ldots +x_n}{n}\)
=
the sum of a collection of numbers divided by the count of numbers in the collection

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Arithmetic_mean

vt ka
- geomeetriline keskmine
- harmooniline keskmine
- kaalutud keskmine
- keskmine
- lõikekeskmine
- ruutkeskmine

Toimub laadimine

arithmetic mean

aritmeetiline keskmine

olemus
arvväärtuste x1,x2,..., xn summa
ja nende väärtuste arvu jagatis:
\(\frac{x_1 + x_2 + \ldots +x_n}{n}\)
=
the sum of a collection of numbers divided by the count of numbers in the collection

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Arithmetic_mean

vt ka
- geomeetriline keskmine
- harmooniline keskmine
- kaalutud keskmine
- keskmine
- lõikekeskmine
- ruutkeskmine

Palun oodake...

Tõrge

arithmetic mean

aritmeetiline keskmine

olemus
arvväärtuste x1,x2,..., xn summa
ja nende väärtuste arvu jagatis:
\(\frac{x_1 + x_2 + \ldots +x_n}{n}\)
=
the sum of a collection of numbers divided by the count of numbers in the collection

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Arithmetic_mean

vt ka
- geomeetriline keskmine
- harmooniline keskmine
- kaalutud keskmine
- keskmine
- lõikekeskmine
- ruutkeskmine

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!