AKIT
English Eesti

active content

aktiivsisu

olemus
elektroonilise dokumendi tarkvarakomponent, mis on võimeline ilma kasutaja osaluseta automaatselt sooritama või käivitama toiminguid mingil arvutiplatvormil; näiteks GIF-animeering, JavaScript-kood, ActiveX-element, voogmeedium

turvalisus
http://www.mercury.org.uk/PDF&Doc/AC&S.pdf

ftp://ftp.software.ibm.com/software/security/firewall/partners/solutionpack/activeco.pdf

http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-28ver2.pdf

https://www.cs.washington.edu/lab/web/active_content