AKIT
English Eesti

analog output (1)

analoogväljund

Õ:väljund on väljumiskoht,
mitte signaal ega andmed

olemus
riistvaraliides, mis väljastab analoogsignaali
= hardware interface that outputs analog signals

vt ka
- analoogväljastis
- analoogväljundsignaal