AKIT
English Eesti

approval

kinnitus; heakskiit

sealhulgas

ISO/IEC 17000: luba turustada või kasutada saadust või protsessi ta deklareeritud eesmärkidel või deklareeritud tingimustes; võib põhineda spetsifitseeritud nõuete täidetusel või spetsifitseeritud protseduuride sooritatusel