AKIT
English Eesti

product (2)

saadus (1)

Õ:iga toode on saadus, kuid iga saadus pole toode

olemus
Wiktionary:
3. Anything that is produced; a result.
The product of last month's quality standards committee is quite good, even though the process was flawed.


ISO 9000, ISO/IEC 17000: protsessi tulem:
- teenus (näiteks transport)
- tarkvara (näiteks programm, sõnastik)
- seade (näiteks masin, mehaaniline detail)
- materjal (näiteks määre)
- mitut tulemiliiki sisaldava saaduse kuuluvuse
määrab domineeriv tulemiliik

ISO/IEC 17000 märkus:
vastavuskinnitust võib lugeda
atesteerimise saaduseks

ISO/IEC 15288 jt:
protsessi tulem (sealhulgas toode), näiteks komponent, süsteem, tarkvara, teenus, reeglistik, dokument vm

ISO 13491, deliverable:
dokument, seade või muu element või teave, mida hindajad vajavad turvalise krüptovahendi hindamiseks

näiteid
by-product -- kõrvalsaadus; vahesaadus
cereal product -- teraviljasaadus
conversion product -- muunduse saadus
coproduct -- kõrvalsaadus
dairy products -- piimasadused
end product -- lõppsaadus
modulation product -- modulatsiooni saadus
petroleum product -- naftasaadus

ülevaateid
https://simplicable.com/new/deliverable-vs-work-product

https://wikidiff.com/product/deliverable

https://en.wikipedia.org/wiki/Product_description

vt ka
- saadus (2)
- toode