AKIT
English Eesti

product (1)

toode

Õ:erinevalt inglise keelest ei nimetata eesti majandusterminoloogias tooteks teenust

olemus
kontekstist sõltuv töösaadus,
eeskätt kaubana

Wiktionary:
1. (countable, uncountable) A commodity offered for sale.
That store offers a variety of products.
We've got to sell a lot of product by the end of the month.


määratluste näiteid
(1a) tarnijalt hankijale pakutav protsessi tulem
(1b) äriliselt jaotatav tootmisprotsessi tulem
(1c) turu nõudeid rahuldav tulutaotluslik kaup
(1d) ISO/IEC 29147:
müügiks või tasuta pakutavaks teostatud või väljatöötatud süsteem
(1e) ISO Guide 64 jm:
igasugune kaup või teenus
(NB! eesti terminoloogias on
toode ja teenus kauba liigid )

bulk product -- masstoode
by-product -- kõrvaltoode
coproduct -- kõrvaltoode
end product -- lõpptoode; valmistoodang
farm product -- põllumajandustoode
food product -- toiduaine
main product -- põhitoode
net product -- puhastoodang
new product -- uudistoode
product cost -- tootmiskulud
product flow -- kaubavoog
product liability -- vastutus toote eest
product line -- tootesari
product mix -- tootevalik; tootestik; sortiment
product safety -- tooteohutu
product unit -- toodanguühik

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Product_(business)

vt ka
- andmetoode
- ealõputoode, lõputoode, lõpetatav toode
- kõrvaltoode
- lõpptoode
- müügilõputoode
- NSA esimest tüüpi toode, NSA-1-toode
- NSA teist tüüpi toode, NSA-2-toode
- omatoode
- programmitoode
- saadus (1)
- saritoode
- tarkvaratoode
- usaldatav IT-toode
- vahetoode
- valmistoode (1)
- valmistoode (2)