AKIT
English Eesti

trusted IT product

usaldatav IT-toode

olemus
CC: IT-toode, mis ei ole hindamisobjekt, kuid
- eeldatavalt teostab õigesti hindamisobjekti
------ funktsionaalsed turvanõuded
- näiteks eraldi hinnatav IT-toode