AKIT
English Eesti

software product

tarkvaratoode

ISO/IEC 12207, 24748, 25000, 25010, 25040: programmide, protseduuride ning võib-olla ka juurdekuuluvate dokumentide ja andmete komplekt

ISO/IEC/IEEE 24765: programmide, protseduuride ning võib-olla ka juurdekuuluvate dokumentide ja andmete komplekt või miski neist

ISO/IEC 16350: programmide, protseduuride, andmebaasikirjelduste ja muude andmestruktuuride kirjelduste ning juurdekuuluva dokumentatsiooni komplekt

ISO/IEC 19770: täielik tarkvara tarbijale või lõppkasutajale väljastuseks määratud tarkvarakomplekt, millesse võivad kuuluda programmid, protseduurid ning juurdekuuluvad dokumendid ja andmed; selles standardiperes võib olla tarkvarapaketi sünonüüm