AKIT
English Eesti

NSA Type 1 product

NSA esimest tüüpi toode, NSA-1-toode

olemus
kitsendustega või kontrollialune
krüptograafiline vahend, mille on
NSA õigesti kasutatavana kinnitanud
USA riigiasutuste
tundliku ja kitsendustega teabe turbeks:
- tähendab ainult toodet, mitte
teavet, võtmeid, teenuseid ega meetmeid
- sisaldab ainult NSA kinnitatud algoritme
- saadaval USA riigiasutustele ning
nende allettevõtjaile ja spondeerituile
- allub relvade ekspordikitsendustele
- sertifitseerimisprotsess sisaldab
------ funktsionaalturbe testimist
------ urkimiskindluse testimist
------ kiirguseturbe testimist
------ vahendi formaalanalüüsi

näiteid
- AES (ainult 256-bitiste võtmetega)
- Baton
- Firefly
- Havequick (sagedushüpituse süsteem)
- Saville
- Mayfly
- Pegasus
- Walburn

ülevaateid
https://www.cryptomuseum.com/intel/nsa/index.htm

https://en.wikipedia.org/wiki/NSA_product_types

https://www.attilasec.com/blog/nsa-type-1-products-vs-commercial-solutions-for-classified-csfc

vt ka
- NSA krüptograafia
- NSA teist tüüpi toode