AKIT
English Eesti

NSA Type 2 product

NSA teist tüüpi toode, NSA-2-toode

olemus
turvamääranguta
krüptograafiline seade, sõlm või komponent,
mille on NSA kinnitanud kasutamiseks
neis USA riigiturbe süsteemides,
mis on määratletud USA Koodeksi (2000)
jao 40 jaotisega 1452

kasutusala
tundliku, kuid turvamääranguta teabe
kaitse nendes side- ja infosüsteemides,
mille kasutamine
- puudutab luuretegevusi
- sisaldab riigiturbega seotud krüptoloogiategevusi
- sisaldab sõjajõudude juhtimistegevusi
- hõlmab relva(süsteemi)de manusseadmeid
- on oluline otseselt sõjalisteks või luureülesanneteks

näiteid
- Cordoba
- KEA
- Skipjack

ülevaateid
https://www.cryptomuseum.com/intel/nsa/index.htm

https://en.wikipedia.org/wiki/NSA_product_types

vt ka
- NSA esimest tüüpi toode
- NSA krüptograafia