AKIT
English Eesti

unclassified

turvamääranguta

olemus
madalaim turvaklass
- ei tarvitse tähendada avalikku teavet
- võib olla kitsendusmärgendiga, näiteks
------ "sensitive but unclassified"
("tundlik, kuid turvamääranguta") või
------ "for official use only"
("ametialaseks kasutamiseks")

NATO turvamärgistus
NU - ametlik teave, mis on NATO omand

USA turvamärgistus
- täht: U
- värvikood: roheline