AKIT
English Eesti

public information

avalik teave

olemus
Avaliku teabe seadus, § 3 (1):
"mis tahes viisil ja mis tahes teabekandjale
jäädvustatud ja dokumenteeritud teave,
mis on saadud või loodud
seaduses või selle alusel antud õigusaktides
sätestatud avalikke ülesandeid täites"

täpsustus
Avaliku teabe seadus, § 3 (2):
"nimetatud teabele juurdepääsu
võib piirata seaduses sätestatud korras"

vt ka
- avalikud andmed