public information

avalik teave

olemus
sõltub õigusruumist

Eestis
Avaliku teabe seadus, § 3:
(1) Avalik teave (edaspidi teave) on mis tahes viisil ja mis tahes teabekandjale jäädvustatud ja dokumenteeritud teave, mis on saadud või loodud seaduses või selle alusel antud õigusaktides sätestatud avalikke ülesandeid täites.
(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teabele juurdepääsu võib piirata seaduses sätestatud korras.
https://www.riigiteataja.ee/akt/122032011010?leiaKehtiv
Public Information Act, § 3
(1) Public information (hereinafter information) is information which is recorded and documented in any manner and on any medium and which is obtained or created upon performance of public duties provided by law or legislation issued on the basis thereof.
(2) Access to information specified in subsection (1) of this section may be restricted pursuant to the procedure provided by law.

https://www.riigiteataja.ee/en/eli/529032019012/consolide

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_information_laws_by_country

https://en.wikipedia.org/wiki/Access_to_public_information_in_Europe

vt ka
- avalikud andmed

Toimub laadimine

public information

avalik teave

olemus
sõltub õigusruumist

Eestis
Avaliku teabe seadus, § 3:
(1) Avalik teave (edaspidi teave) on mis tahes viisil ja mis tahes teabekandjale jäädvustatud ja dokumenteeritud teave, mis on saadud või loodud seaduses või selle alusel antud õigusaktides sätestatud avalikke ülesandeid täites.
(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teabele juurdepääsu võib piirata seaduses sätestatud korras.
https://www.riigiteataja.ee/akt/122032011010?leiaKehtiv
Public Information Act, § 3
(1) Public information (hereinafter information) is information which is recorded and documented in any manner and on any medium and which is obtained or created upon performance of public duties provided by law or legislation issued on the basis thereof.
(2) Access to information specified in subsection (1) of this section may be restricted pursuant to the procedure provided by law.

https://www.riigiteataja.ee/en/eli/529032019012/consolide

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_information_laws_by_country

https://en.wikipedia.org/wiki/Access_to_public_information_in_Europe

vt ka
- avalikud andmed

Palun oodake...

Tõrge

public information

avalik teave

olemus
sõltub õigusruumist

Eestis
Avaliku teabe seadus, § 3:
(1) Avalik teave (edaspidi teave) on mis tahes viisil ja mis tahes teabekandjale jäädvustatud ja dokumenteeritud teave, mis on saadud või loodud seaduses või selle alusel antud õigusaktides sätestatud avalikke ülesandeid täites.
(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teabele juurdepääsu võib piirata seaduses sätestatud korras.
https://www.riigiteataja.ee/akt/122032011010?leiaKehtiv
Public Information Act, § 3
(1) Public information (hereinafter information) is information which is recorded and documented in any manner and on any medium and which is obtained or created upon performance of public duties provided by law or legislation issued on the basis thereof.
(2) Access to information specified in subsection (1) of this section may be restricted pursuant to the procedure provided by law.

https://www.riigiteataja.ee/en/eli/529032019012/consolide

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_information_laws_by_country

https://en.wikipedia.org/wiki/Access_to_public_information_in_Europe

vt ka
- avalikud andmed

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!