AKIT
English Eesti

public information

avalik teave

olemus
Avaliku teabe seadus, § 3 (1): mis tahes viisil ja mis tahes teabekandjale jäädvustatud ja dokumenteeritud teave, mis on saadud või loodud seaduses või selle alusel antud õigusaktides sätestatud avalikke ülesandeid täites

täpsustus
Avaliku teabe seadus, § 3 (2): nimetatud teabele juurdepääsu võib piirata seaduses sätestatud korras