AKIT
English Eesti

security class (1)

turvaklass

olemus
sarnaste või üksteisega seotud infovarade sobiv rühmitus, kus varadel on eeldatavalt sarnased infoturvariskid ja meetmevajadused:
- rühmitamine vähendab varade individuaalse riskianalüüsi vajadust
- enamasti põhineb konfidentsiaalsuse kriteeriumidel
- täiuslikumad skeemid arvestavad ka käideldavust ja terviklust

näiteid
http://stason.org/TULARC/security/evaluations/32-What-are-the-requirements-for-a-D-C1-C2-B1-B2-B3-A1-syst.html

https://www.riigiteataja.ee/akt/13125331

https://www.ria.ee/public/ISKE/ISKE_rakendusjuhend.pdf
(jaotised 2.3 ja 2.4)

http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-60v1r1.pdf

vt ka
- turvamäärang