AKIT
English Eesti

end product

lõpptoode; valmistoode (2)

olemus
tarnimisvalmis toode, erinevalt pool- või vahetootest
või toorikust või toormest

ISO 19826:
toode koostatud ja lõpuleviidud olekus,
milles otsustatakse ta vastuvõtmine
ISO 22000:
toode, mida organisatsioonis edasi ei töödelda ega muundata

https://en.wikipedia.org/wiki/Final_product

vt ka
- valmistoode (1)