AKIT
English Eesti

ATM (1)

ATM (1)

(= Asynchronous Transfer Mode, "asünkroonedastus")

olemus
asünkroonset aegmultipleksimist rakendav, telefonsidet ja andmesidet ühendav tehnoloogia, mille mudel vastab ligikaudu OSI mudeli kihtidele 1-3; edastus toimub 53-baidiste rakkudena virtuaalsete püsikanalite kaudu

ülevaateid:
https://www.slideshare.net/seanraz/10-slides-to-atm

https://www.slideshare.net/AgreetaSharma/asynchronous-transfer-mode-atm

http://docwiki.cisco.com/wiki/Asynchronous_Transfer_Mode_Switching

standardid
http://www.itu.int/rec/dologin_pub.asp?lang=e&id=T-REC-I.150-199902-I!!PDF-E&type=items