AKIT
English Eesti

advantage (4)

edu (2)

olemus
ründe õnnestumise mõõt krüptograafias

näiteid
- ühesuunalise funktsiooni \(f\) pööramise edu on tõenäosus
\(\mathsf{P}[f(A(f(x)))=f(x)]\enspace,\) kus
-- \(x\) on ühtlase jaotusega juhuslik argument ja \(A\) on vastane

- pseudojuhuarvude generaatori \(g\) väljastise eristamise edu on
\(\left| \mathsf{P}[A(g(x))=1] - \mathsf{P}[A(z)=1] \right|\enspace,\) kus
-- \(x\) on ühtlase jaotusega juhuslik argument,
-- \(z\) on ühtlase jaotusega juhuslik väärtus ja
-- \(A\) on eristav vastanevt ka
- aja ja edu suhe
- edu (1)