advantage (4)

edu (2)

olemus
ründe õnnestumise mõõt krüptograafias

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Advantage_(cryptography)

näiteid
(i) ühesuunalise funktsiooni \(f\)
pööramise edu on tõenäosus
\(\mathsf{P}[f(A(f(x)))=f(x)]\enspace,\) kus
-- \(x\) on ühtlase jaotusega juhuslik argument ja
-- \(A\) on vastane

(ii) pseudojuhuarvude generaatori \(g\)
väljastise eristamise edu on
\(\left| \mathsf{P}[A(g(x))=1] - \mathsf{P}[A(z)=1] \right|\enspace,\) kus
-- \(x\) on ühtlase jaotusega juhuslik argument,
-- \(z\) on ühtlase jaotusega juhuslik väärtus ja
-- \(A\) on eristav vastane

vt ka
- aja ja edu suhe
- edu (1)

Toimub laadimine

advantage (4)

edu (2)

olemus
ründe õnnestumise mõõt krüptograafias

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Advantage_(cryptography)

näiteid
(i) ühesuunalise funktsiooni \(f\)
pööramise edu on tõenäosus
\(\mathsf{P}[f(A(f(x)))=f(x)]\enspace,\) kus
-- \(x\) on ühtlase jaotusega juhuslik argument ja
-- \(A\) on vastane

(ii) pseudojuhuarvude generaatori \(g\)
väljastise eristamise edu on
\(\left| \mathsf{P}[A(g(x))=1] - \mathsf{P}[A(z)=1] \right|\enspace,\) kus
-- \(x\) on ühtlase jaotusega juhuslik argument,
-- \(z\) on ühtlase jaotusega juhuslik väärtus ja
-- \(A\) on eristav vastane

vt ka
- aja ja edu suhe
- edu (1)

Palun oodake...

Tõrge

advantage (4)

edu (2)

olemus
ründe õnnestumise mõõt krüptograafias

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Advantage_(cryptography)

näiteid
(i) ühesuunalise funktsiooni \(f\)
pööramise edu on tõenäosus
\(\mathsf{P}[f(A(f(x)))=f(x)]\enspace,\) kus
-- \(x\) on ühtlase jaotusega juhuslik argument ja
-- \(A\) on vastane

(ii) pseudojuhuarvude generaatori \(g\)
väljastise eristamise edu on
\(\left| \mathsf{P}[A(g(x))=1] - \mathsf{P}[A(z)=1] \right|\enspace,\) kus
-- \(x\) on ühtlase jaotusega juhuslik argument,
-- \(z\) on ühtlase jaotusega juhuslik väärtus ja
-- \(A\) on eristav vastane

vt ka
- aja ja edu suhe
- edu (1)

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!