AKIT
English Eesti

time-success ratio*

aja ja edu suhe

olemus
ründe tõhususe mõõt krüptograafias
esitatakse jagatisena \(\frac{t}{\delta}\), kus
- \(t\) on aeg: plokkšifri operatsioonide arvuna
- \(\delta\) edu: vt edu (2)
mida väiksem on aja ja edu suhe, seda tõhusam on rünne