AKIT
English Eesti

time-success ratio*

aja ja edu suhe

olemus
ründe tõhususe mõõt krüptograafias, kus
- aeg: plokkšifri operatsioonide arvuna
- edu: vt edu (2)