AKIT
English Eesti

time-success ratio

aja ja edu suhe

olemus
ründe tõhususe mõõt krüptograafias,
esitatakse jagatisena \(\frac{t}{\delta}\), kus
- \(t\) on aeg plokkšifri operatsioonide arvuna
- \(\delta\) on edu, vt edu (2)
mida väiksem on aja ja edu suhe, seda tõhusam on rünne
=
a measure of the attack efficiency in cryptography:
the quotient \(\frac{t}{\delta}\), where
- \(t\) is time, i.e. the number of block cypher operations
- \(\delta\) is some measure of success