AKIT
English Eesti

probability distribution

tõenäosusjaotus, jaotusseadus, jaotus