AKIT
English Eesti

adapter server

sobitusserver, adapterserver

olemus
sobitav funktsionaalüksus
kontekstist sõltuvas tähenduses
=
a functional unit providing context-dependent compatibility

näiteid
https://www.riigiteataja.ee/akt/12956835 , § 11(4)