AKIT
English Eesti

analog output (2)

analoogväljundsignaal

Õ:väljund on väljumiskoht,
mitte signaal ega andmed

olemus
analoogsignaal, mida seade väljastab
=
analog signal outputted from a device

vt ka
- analoogväljund
- analoogväljastis