AKIT
English Eesti

analog output (2)

analoogväljundsignaal

Õ:väljund on väljumiskoht,
mitte signaal ega andmed

vt ka
- analoogväljund
- analoogväljastis