AKIT
English Eesti

activity (3)

liiklus (2)

olemus
sideliiklus üldises kvalitatiivses tähenduses:
- on/pole, rohke/vähene

vt ka
- liiklus (1)