AKIT
English Eesti

activity (3)

liiklus (2)

olemus
sideliiklus üldises kvalitatiivses tähenduses:
on/ei ole, rohke/vähene
= events in network, intensity of traffic

vt ka
- liiklus (1)