AKIT
English Eesti

traffic

liiklus (1)

olemus

(1a) arvuti- ja/või võrguliiklus:
andmeüksuste vool
- kanali või võrgu kaudu edastamisel või
- võrguseadmes töötlemisel
------------ näiteks kommutaatoris, marsruuteris
- andmeüksuse tüüpe:
------------ rakk, plokk, kaader, pakett, kõne, sõnum
- intensiivsust väljendab selliste üksuste või ühikute
------------ (bitt, bait) arv ajaühikus, tavaliselt sekundis

IEC 715:
helistuskatsete, kõnede või sõnumite hetkekogum
sidevõrgus või selle osas

(1b) veebisaidi liiklus:
saidi külastuste/tabamuste voog
- intensiivsust väljendab nende arv ajaühikus,
------------ tavaliselt ööpäevas

(1c) füüsiline liiklus tavalises tähenduses
- sealhulgas mingi ta alaliigina

vt ka
- kvaliteedipõhine liiklusehaldus
- liiklus (2)
- liikluse analüüs
- liikluse muster
- liikluse püük
- liikluse salastus
- liikluse täidistus
- liiklusvoog
- mobiilliiklus
- pöördliiklus
- sisenev liiklus
- siseneva liikluse filtreerimine
- tagasihelistusliiklus,
- väljuv liiklus
- väljuva liikluse filtreerimine
- väljuva liikluse skaneerimine