AKIT
English Eesti

switch (1)

kommutaator

olemus

(1a) paljukanaliline ümberlülitusseade
- telefonijaamades ja arvutivõrkudes
- võib sisaldada lisafunktsioone
- erinevalt näiteks jaoturist loob kakspunktühendusi
- võimaldab kohtvõrku põrgete vähendamiseks segmentida

(1b) ISO/IEC 27033: võrgustatud seadmete ühendusseade:
- ühendatavuse loob oma sisemiste lülitusmehhanismidega
- lülitustehnoloogia teostus tavaliselt OSI kihis 2 või 3
- loob kakspunkt-ühendusi

(1c) muus kontekstis: ümberlülitusvahend ka kõrgemate OSI tasemete teenustega ja/või mitmetasemeline

turvalisus
https://www.blackhat.com/presentations/bh-usa-02/bh-us-02-convery-switches.pdf

https://www.wired.com/story/counterfeit-cisco-switch-teardown/

vt ka
- kihi 2 kommutaator
- kihi 3 kommutaator
- kihi 4 kommutaator
- kommutaatoriport
- kommutaatorprogramm
- multikommutaator
- salvestusvõrgu kommutaator
- veebikommutaator