AKIT
English Eesti

hub

jaotur

("rattarumm")

olemus
mitme pordiga seade
kohtvõrgu segmentide ühendamiseks:
- töötab OSI etalonmudeli kihis 1
- ei sisalda keerukamat loogikat
- pakub ainult füüsilisi ühenduskohti
- ühele pordile saabunud pakett
kopeeritakse teistele
- kõik segmendid näevad kõiki pakette

ISO/IEC 2382:
tähtvõrguna konfigureeritud arvutivõrgu
tsentraalne funktsionaalüksus,
koordineerib andmesidet ja
võib anda pääsu teistesse arvutivõrkudesse

ISO/IEC 27033:
võrguseade, mis töötab OSI etalonmudeli kihis 1

ülevaateid
https://www.youtube.com/watch?v=reXS_e3fTAk

https://www.youtube.com/watch?v=Xmwmezk75Tk

http://www.routeralley.com/guides/hubs_switches_routers.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Hub_(network_science)

vt ka
- kommutaator
- ruuter
- sild
- USB jaotur