OSI model

OSI mudel

(OSI = Open Systems Interconnection,
"avatud süsteemide kokkuühendamine")

olemus
ISO kontseptuaalne seitsmekihiline arhitektuurimudel,
mis kirjeldab arvutite ühendamist võrkudes;
sidefunktsioonid on jaotatud kihtidesse,
andmevahetust kihi piires reguleerivad protokollid ja
kihtide vahel on liidesed teenuste andmiseks alt üles
= the ISO seven-layer conceptual framework describing the architecture of a networking system

kihtide standardnimetused
OSImudel.jpg

Õ: Kihi 6 nimetusena kohati käibiv võhiklik "esitluskiht"
on väär: siin ei esitleta (st tutvustata) midagi, vaid
tegeldakse edastatavate kahendandmete sisuga, st
määratakse andmete esituskuju nende edasiseks käsitluseks.

ülevaateid
https://miro.medium.com/v2/resize:fit:720/format:webp/1*ZGnXoisgbx3EKeKtQyMVFg.png

https://www.cse.wustl.edu/~jain/cis677-98/ftp/e_2int.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/OSI_model

https://pdf4pro.com/cdn/chapter-3-osi-model-eazynotes-bd8e.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=VGGmBhARuiY

https://www.youtube.com/watch?v=sVDwG2RdJho

https://www.fortinet.com/resources/cyberglossary/tcp-ip-model-vs-osi-model

standardid
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:7498:-1:ed-1:v2:en

http://www.itu.int/rec/T-REC-X.200-199407-I

vt ka
- edastusmeedium
- füüsiline kiht
- lülikiht
- võrgukiht
- transpordikiht
- seansikiht
- esituskiht
- rakenduskiht
- TCP/IP-mudel

turvalisus
https://www.us-cert.gov/sites/default/files/publications/DDoS%20Quick%20Guide.pdf

https://www.sans.org/reading-room/whitepapers/protocols/understanding-security-osi-model-377

https://training.nhlearninggroup.com/blog/7-layers-of-cybersecurity-threats-in-the-iso-osi-model

Toimub laadimine

OSI model

OSI mudel

(OSI = Open Systems Interconnection,
"avatud süsteemide kokkuühendamine")

olemus
ISO kontseptuaalne seitsmekihiline arhitektuurimudel,
mis kirjeldab arvutite ühendamist võrkudes;
sidefunktsioonid on jaotatud kihtidesse,
andmevahetust kihi piires reguleerivad protokollid ja
kihtide vahel on liidesed teenuste andmiseks alt üles
= the ISO seven-layer conceptual framework describing the architecture of a networking system

kihtide standardnimetused
OSImudel.jpg

Õ: Kihi 6 nimetusena kohati käibiv võhiklik "esitluskiht"
on väär: siin ei esitleta (st tutvustata) midagi, vaid
tegeldakse edastatavate kahendandmete sisuga, st
määratakse andmete esituskuju nende edasiseks käsitluseks.

ülevaateid
https://miro.medium.com/v2/resize:fit:720/format:webp/1*ZGnXoisgbx3EKeKtQyMVFg.png

https://www.cse.wustl.edu/~jain/cis677-98/ftp/e_2int.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/OSI_model

https://pdf4pro.com/cdn/chapter-3-osi-model-eazynotes-bd8e.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=VGGmBhARuiY

https://www.youtube.com/watch?v=sVDwG2RdJho

https://www.fortinet.com/resources/cyberglossary/tcp-ip-model-vs-osi-model

standardid
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:7498:-1:ed-1:v2:en

http://www.itu.int/rec/T-REC-X.200-199407-I

vt ka
- edastusmeedium
- füüsiline kiht
- lülikiht
- võrgukiht
- transpordikiht
- seansikiht
- esituskiht
- rakenduskiht
- TCP/IP-mudel

turvalisus
https://www.us-cert.gov/sites/default/files/publications/DDoS%20Quick%20Guide.pdf

https://www.sans.org/reading-room/whitepapers/protocols/understanding-security-osi-model-377

https://training.nhlearninggroup.com/blog/7-layers-of-cybersecurity-threats-in-the-iso-osi-model

Palun oodake...

Tõrge

OSI model

OSI mudel

(OSI = Open Systems Interconnection,
"avatud süsteemide kokkuühendamine")

olemus
ISO kontseptuaalne seitsmekihiline arhitektuurimudel,
mis kirjeldab arvutite ühendamist võrkudes;
sidefunktsioonid on jaotatud kihtidesse,
andmevahetust kihi piires reguleerivad protokollid ja
kihtide vahel on liidesed teenuste andmiseks alt üles
= the ISO seven-layer conceptual framework describing the architecture of a networking system

kihtide standardnimetused
OSImudel.jpg

Õ: Kihi 6 nimetusena kohati käibiv võhiklik "esitluskiht"
on väär: siin ei esitleta (st tutvustata) midagi, vaid
tegeldakse edastatavate kahendandmete sisuga, st
määratakse andmete esituskuju nende edasiseks käsitluseks.

ülevaateid
https://miro.medium.com/v2/resize:fit:720/format:webp/1*ZGnXoisgbx3EKeKtQyMVFg.png

https://www.cse.wustl.edu/~jain/cis677-98/ftp/e_2int.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/OSI_model

https://pdf4pro.com/cdn/chapter-3-osi-model-eazynotes-bd8e.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=VGGmBhARuiY

https://www.youtube.com/watch?v=sVDwG2RdJho

https://www.fortinet.com/resources/cyberglossary/tcp-ip-model-vs-osi-model

standardid
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:7498:-1:ed-1:v2:en

http://www.itu.int/rec/T-REC-X.200-199407-I

vt ka
- edastusmeedium
- füüsiline kiht
- lülikiht
- võrgukiht
- transpordikiht
- seansikiht
- esituskiht
- rakenduskiht
- TCP/IP-mudel

turvalisus
https://www.us-cert.gov/sites/default/files/publications/DDoS%20Quick%20Guide.pdf

https://www.sans.org/reading-room/whitepapers/protocols/understanding-security-osi-model-377

https://training.nhlearninggroup.com/blog/7-layers-of-cybersecurity-threats-in-the-iso-osi-model

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!