AKIT
English Eesti

OSI model

OSI mudel

(OSI = Open Systems Interconnection,
"avatud süsteemide kokkuühendamine")

olemus
ISO kontseptuaalne arhitektuurimudel:
- seitsmekihiline
- kirjeldab arvutite ühendamist võrkudes
- sidefunktsioonid on jaotatud kihtidesse
- andmevahetust kihi piires reguleerivad protokollid
- kihtide vahel on liidesed teenuste andmiseks alt üles

kihtide standardnimetused

OSImudel.jpg

Õ:Kihi 6 nimetusena kohati käibiv võhiklik "esitluskiht" on väär: siin ei esitleta (st tutvustata) midagi, vaid tegeldakse edastatavate kahendandmete sisuga, st määratakse andmete esituskuju nende edasiseks käsitluseks.

ülevaateid
https://www.networkworld.com/article/3239677/the-osi-model-explained-how-to-understand-and-remember-the-7-layer-network-model.html

https://www.geeksforgeeks.org/layers-of-osi-model/

http://ggu.ac.in/download/Class-Note14/lesson13.02.14.pdf

https://www.slideshare.net/00priya33/osi-model-25757020

https://www.cse.wustl.edu/~jain/cis677-98/ftp/e_2int.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=VGGmBhARuiY

https://www.youtube.com/watch?v=sVDwG2RdJho

https://www.slideshare.net/Ali3041982/communicationprotocols

http://www.webopedia.com/DidYouKnow/Computer_Science/understanding_layers.asp

standardid
- https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:7498:-1:ed-1:v2:en

- http://www.itu.int/rec/T-REC-X.200-199407-I

vt ka
- edastusmeedium
- füüsiline kiht
- lülikiht
- võrgukiht
- transpordikiht
- seansikiht
- esituskiht
- rakenduskiht
- TCP/IP-mudel

turvalisus
https://www.us-cert.gov/sites/default/files/publications/DDoS%20Quick%20Guide.pdf

http://www.ipbalance.com/security/security-general/140-preventing-security-attacks-from-all-osi-7-layer.html