AKIT
English Eesti

transmission medium

edastusmeedium

Õ:meediumi ("vahendaja") mitmus on meediumid, mitte "meedia" (mis tähendab ajakirjandust)

olemus
OSI mudelis "nullkiht":
- aine (tahke, gaasiline, vedelik, plasma) või tühjus,
- milles saavad ühest punktist teise levida energialained
------ enamasti, moduleeritud
------------ elektrilised signaalid
------------ raadiolained
------------ valgussignaalid
------------ helilained

ISO/IEC 2382:
signaale edasiandev vahenduskeskkond,
- looduslik või tehislik

näiteid
- keerdpaar
- koaksiaalkaabel
- valguskaabel
- lainejuht

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Transmission_medium

https://www.rivier.edu/faculty/vriabov/CS553_ST7_Ch04-TransmissionMedia.ppt

http://www2.cs.uidaho.edu/~krings/CS420/Notes-F13/420-13-04.pdf

http://www.di-srv.unisa.it/~vitsca/RC-0809I/ch04.pdf

vt ka
- meedium (1)
- meedium (2)