AKIT
English Eesti

medium (3)

meedium (2)

Õ:inglise mitmus on media, eesti mitmus on "meediumid" (mitte ära segada meediaga, st massiteabevahendite koondnimetusega)

olemus
teabe edastuse vahendi tüüp üldises tähenduses:
- tekst, pilt, heli, liikuv kujutis

ISO/IEC 2382: vahend, millega andmeid
- tajutakse
- esitatakse
- salvestatakse
- edastatakse

vt ka
- edastusmeedium
- hüpermeedium
- monomeedium
- multimeedium
- kandja (1)
- kandja (2)