AKIT
English Eesti

carrier (1)

kandja (1); kande-

olemus
kontekstist sõltuv dünaamiline kandev olem

näiteid
- energiakandja
- kandegaas
- kandesagedus
- pildikandja
- signaalikandja

vt ka
- abikandja
- kandelaine
- kandja (2)
- teabekandja; infokandja