AKIT
English Eesti

carrier (1)

kandja (1); kande-

olemus
dünaamiline kandev olem

näiteid
aircraft carrier -- lennukikandja
carrier bag -- kandekott
carrier frequency - kandesagedus
carrier gas -- kandegaas
carrier wave -- kandelaine
data carrier -- andmekandja
energy carrier -- energiakandja
heat carrier -- soojuskandja
image carrier -- pildikandja
signal carrier -- signaalikandja

vt ka
- abikandja
- kandelaine
- kandja (2)
- teabekandja; infokandja