AKIT
English Eesti

media file

meediumifail

Õ: inglise mitmus on media,
eesti mitmus on "meediumid"
(mitte ära segada meediaga, st
massiteabevahendite koondnimetusega)

olemus
pildi-, heli- või videofail

ülevaateid
https://www.minitool.com/lib/media-file.html

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Media/Formats/Containers

https://quizlet.com/83897754/digital-media-file-formats-flash-cards/

standardid
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:14496:-12:ed-6:v1:en

vt ka
- meedium (2)
- multimeedium