AKIT
English Eesti

architecture

arhitektuur

olemus
ISO/IEC/IEEE 42010 jm:
süsteemi põhikontseptsioonid või -omadused
ta keskkonnas, kehastatuna ta
elementides, seostes ning
kavanduse ja arengu põhimõtetes
=
fundamental concepts or properties of a system in its environment embodied in its elements, relationships, and in the principles of its design and evolution

ISO/IEC 10746:
reeglistik, mis määratleb
süsteemi struktuuri ja
ta osade vahelised seosed
=
set of rules to define the structure of a system and the interrelationships between its parts

rakendusala
käsitletav süsteem on näiteks
- arvutisüsteem
- ettevõtte äritegevuse süsteem

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Systems_architecture

https://www.sebokwiki.org/wiki/System_Architecture

https://www.themetisfiles.com/2013/01/the-four-types-of-system-architectures/

http://www.iso-architecture.org/ieee-1471/cm/

http://web.mit.edu/15.566/spring98/notes/class12.pdf

http://web.mit.edu/6.976/www/notes/Notes1.pdf

https://thenewstack.io/primer-understanding-software-and-system-architecture/

https://en.wikipedia.org/wiki/Processor_architecture

http://ucerd.com/my_uploads/course/processor_system/processor_arch.pdf

standardid
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec-ieee:42010:ed-1:v1:en

vt ka
- arvuti arhitektuur
- avatud arhitektuur
- ettevõtte arhitektuur
- infoturbearhitektuur
- kihtarhitektuur
- klient-server-arhitektuur
- kolmekihiline arhitektuur
- küberturbe arhitektuur
- lambda-arhitektuur
- multiarhitektuuriline
- pilvtöötluse etalonarhitektuur
- teenusekeskne arhitektuur
- tegevuse arhitektuur
- turvaarhitektuur
- võrgu arhitektuur
- ühisetu arhitektuur