AKIT
English Eesti

business architecture (1)

tegevuse arhitektuur

olemus
ettevõtte tegevuse formaliseeritud mudel,
ühtse määratluseta
=
a part of an enterprise architecture related to corporate business, a formalized model of the business

ülevaateid
https://www.capstera.com/definitions-of-business-architecture/

https://en.wikipedia.org/wiki/Business_architecture

vt ka
- ettevõtte arhitektuur