AKIT
English Eesti

model (1)

mudel (1)

olemus
tegelikkuse mingite aspektide abstraktsioon

IEEE Std 1233:
tegeliku protsessi, vahendi või kontseptsiooni esitus
IEEE 1320.2:
modelleeritava objekti teatud aspekte pärssiv esitus
IEEE 1320.2:
teooria kõiki aspekte tõeseks lugev teooria tõlgendus
ISO/IEC 15474:
infosüsteemi(osi), näiteks tarkvaratoodet esitavate metaobjektide isendite sidus kogu
ISO/IEC/IEEE 24765:
süsteemi semantiliselt suletud abstraktsioon või
süsteemi täielik kirjeldus mingist vaatepunktist
ISO/IEC 10746:
asjaolude kirjeldusena esitatud postulaatide, väärtusedeklaratsioonide ja tuletusreeglite
süsteem
ISO/IEC 19506:
huvialuse süsteemi esitus sidusa probleemistiku vaatepunktist

ülevaateid
https://link.springer.com/article/10.1007/s12525-018-0322-5

https://plato.stanford.edu/entries/model-theory/

https://en.wikipedia.org/wiki/Conceptual_model

https://en.wikipedia.org/wiki/Data_model

https://www.credera.com/insights/data-modeling-explained-in-10-minutes-or-less

https://en.wikipedia.org/wiki/Mathematical_model

https://en.wikipedia.org/wiki/Model

https://www.sebokwiki.org/wiki/Types_of_Models

https://link.springer.com/article/10.1007/s12525-018-0322-5

https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_security_model

vt ka
- analüütiline mudel
- avakoodmudel
- Belli ja LaPadula mudel
- Biba mudel
- biomeetriline mudel
- Clarki ja Wilsoni mudel
- CMM-mudel
- Demingi mudel
- diskriminatiivmudel
- elutsükli mudel
- eristusmudel
- formaalne mudel
- Gaussi segumudel
- generatiivmudel
- juhtummudel
- juhusliku oraakli mudel
- kangasmudel
- klient-server-mudel
- kontseptuaalmudel
- kontseptuaalne andmemudel
- litsentsimudel
- makett
- Markovi peitmudel
- mudel (2)
- mudeli-osalause
- mudelite teooria
- NIM-mudel
- ohumudel
- olem-seos-mudel
- osalause model
- OSI mudel
- PEKT-mudel
- pilvekorralduse mudel
- prognoosmudel
- protokolli mudel
- rakenduse turbe elutsükli etalonmudel
- relatsioonmudel
- segamudel
- suutvusküpsuse mudel
- TCP/IP-mudel
- truudusmudel
- UML
- usaldusmudel
- vastasemudel
- VSM-mudel
- võrgumudel; võrgu mudel
- võrkmudel
- ülem-alluv-mudel