AKIT
English Eesti

discriminative model

diskriminatiivmudel, eristusmudel

olemus
andmeklasse eristav mudel

näide
nägusid eristama treenitud neurovõrk:
modelleerib vaatlematu muutuja y ja
vaadeldud muutuja x
tinglikku jaotust P(y|x),
mida saab kasutada y prognoosimiseks x põhjal

rakendusi
- biomeetria
- kahjurvara automaatne tuvastus

ülevaateid
https://www.youtube.com/watch?v=XtYMRq7f7KA

https://www.youtube.com/watch?v=deyOX6Mt_As

http://www.cedar.buffalo.edu/~srihari/CSE574/Discriminative-Generative.pdf

https://duphan.wordpress.com/tag/discriminative-model/

https://www.slideshare.net/butest/machine-learning-generative-and-discriminative-models

vt ka
- eristus