AKIT
English Eesti

malware

kahjurvara; ründetarkvara

( < malicious software, kuritahtlik tarkvara)

Õ:kohati kasutatav "pahavara", "kurivara" jms infoturbe asendustegevusega pidevalt leiutatav "pähhvara" ei väljenda sihilikkust ega võimalda kahjurprogrammi, kahjurkoodi, kahjurskripti, kahjurmakro, kahjursisu, kahjurväärtuse, kahjurseadme jt analoogiliste ala- ja sugulasliikide mõistlikke nimetusi; ohu realiseerumine tekitab kahju, mitte "pahandust", "kurja" vms; vt kahjur-, vt ka terminoloogia

olemus

(1) ISO/IE 27033 jt:
infosüsteemi töö või kasutaja otsese või kaudse
sihiliku kahjustamise või häirimise vahend,
------ programm
------ koodilõik
------ skript
------ makro
------ muu
mis püüab
- koguda tundlikku teavet,
- saada lubamatut juurdepääsu või
- rünnata
------ konfidentsiaalsust,
------ terviklust või
------ käideldavuse
kahjurvaraks ei loeta
tahtmatuid kahjulikke defekte sisaldavat tarkvara

näiteid
- viirus
- uss
- troojan
- juurkratt
- klahviloger
- muu nuhkvara
- lunavara
- loogikapomm
- brauserikaaper

(2) laiemalt:
mõnes kontekstis või liigituses hõlmab ka
- reklaamvara
- riskvara
- pornvara
- kahjurseadmeid

ajalugu
https://www.gdata-software.com/seccuritylabs/information/history-of-malware

http://www.softpanorama.org/Malware/Malware_defense_history/Ch01_historic_overview/malware_development_history.shtml

https://cryptome.org/2013/02/malware-history.pdf

https://www.researchgate.net/publication/235666537_History_of_malware

https://download.bitdefender.com/resources/files/Main/file/Malware_History.pdf

liigitusi
(peamiselt toime, levimisviisi, avastamistõrje järgi)
https://www.veracode.com/blog/2012/10/common-malware-types-cybersecurity-101

https://hackmethod.com/malware-types/

http://www.hackingtutorials.org/malware-analysis-tutorials/malware-types-explained/

http://class.malware.re/lecture-slides/lecture-w03-1.pdf

http://www.cse.tkk.fi/fi/opinnot/T-110.6220/2010_Spring_Malware_Analysis_and_Antivirus_Tchnologies/luennot-files/Erdelyi-Introduction_to.pdf

https://usa.kaspersky.com/internet-security-center/threats/types-of-malware

https://securelist.com/threats/the-classification-tree/

https://www.foi.se/report-search/pdf?fileName=D%3A%5CReportSearch%5CFiles%5Cfd1964aa-d704-4c7f-94dc-b30c0ba0fe93.pdf

statistikat
https://www.safetydetective.com/blog/malware-statistics/

https://thebestvpn.com/cyber-security-statistics-2018/

https://www.av-test.org/en/statistics/malware/

https://securelist.com/it-threat-evolution-q2-2019-statistics/92053/

näiteid
http://cfoc.org/top-10-malware-attacks-of-2015/

https://www.forbes.com/sites/kevinmurnane/2017/01/31/the-malwarebytes-report-the-2016-malware-threat-landscape/#15c2becb21ee

http://defintel.com/blog/index.php/2017/01/7-biggest-malware-threats-of-2017.html

katalooge
http://www.spywareguide.com/product_list_full.php

https://www.symantec.com/security_response/landing/azlisting.jsp

https://www.malwaredomainlist.com/mdl.php

https://www.mcafee.com/threat-intelligence/malware/latest.aspx

https://www.sans.org/security-resources/malwarefaq

tõrje
http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-83r1.pdf

https://vimm.com/malware-protection/

https://blog.malwarebytes.com/101/2016/08/10-easy-ways-to-prevent-malware-infection/

https://www.pcworld.com/article/210891/malware.html

https://www.sans.org/reading-room/whitepapers/malicious/practical-guide-enterprise-antivirus-malware-prevention-68

https://www.esecurityplanet.com/malware/malware-types.html

vt ka
- etteinstallitud kahjurvara
- kahjurvara nimereeglid
- metamorfne kahjurvara
- mobiilkahjurvara
- polümorfne kahjurvara
- sildkahjurvara