AKIT
English Eesti

malware

kahjurvara

( < malicious software, kuritahtlik tarkvara)

Õ:kohati kasutatav "pahavara", "kurivara" jms
infoturbe asendustegevusega pidevalt leiutatav
"pähhvara" ei väljenda sihilikkust ega võimalda
kahjurprogrammi, kahjurkoodi, kahjurskripti, kahjurmakro, kahjursisu, kahjurväärtuse, kahjurseadme jm ala- ja sugulasliikide mõistlikke nimetusi:
ohu realiseerumine tekitab kahju,
mitte "pahandust", "kurja" vms;
vt kahjur-, vt ka terminoloogia

olemus
(1) = kahjurtarkvara
ISO/IE 27033 jt:
vahend infosüsteemi töö või kasutaja
otseseks või kaudseks
kahjustamiseks või häirimisks:
- programm,
- koodilõik,
- skript,
- makro,
- muu,
mis püüab
- koguda tundlikku teavet,
- saada lubamatut juurdepääsu või
- rünnata
------ konfidentsiaalsust,
------ terviklust või
------ käideldavuse
kahjurvaraks ei loeta sellist tarkvara,
milles on tahtmatuid kahjulikke defekte

näiteid
- viirus
- uss
- troojan
- juurkratt
- klahviloger
- muu nuhkvara
- lunavara
- loogikapomm
- brauserikaaper

(2) laiemalt:
mõnes kontekstis või liigituses hõlmab ka
- reklaamvara
- riskvara
- pornvara
- kahjurseadmeid

ajalugu
https://www.lastline.com/blog/history-of-malware-its-evolution-and-impact/

http://www.softpanorama.org/Malware/Malware_defense_history/Ch01_historic_overview/malware_development_history.shtml

https://cryptome.org/2013/02/malware-history.pdf

https://cosec.bit.uni-bonn.de/fileadmin/user_upload/teaching/07ws/malware/evolution_report.pdf

https://download.bitdefender.com/resources/files/Main/file/Malware_History.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_computer_viruses_and_worms

liigitusi
https://hackmethod.com/malware-types/

https://en.wikipedia.org/wiki/Malware

http://www.hackingtutorials.org/malware-analysis-tutorials/malware-types-explained/

http://class.malware.re/lecture-slides/lecture-w03-1.pdf

http://www.cse.tkk.fi/fi/opinnot/T-110.6220/2010_Spring_Malware_Analysis_and_Antivirus_Tchnologies/luennot-files/Erdelyi-Introduction_to.pdf

https://usa.kaspersky.com/internet-security-center/threats/types-of-malware

statistikat
https://www.safetydetective.com/blog/malware-statistics/

https://thebestvpn.com/cyber-security-statistics-2018/

https://www.av-test.org/en/statistics/malware/

https://securelist.com/it-threat-evolution-q2-2019-statistics/92053/

aktuaalset
https://www.cisecurity.org/blog/top-10-malware-january-2021/

https://cyberexperts.com/10-most-dangerous-new-malware-and-security-threats-in-2021/

https://www.varonis.com/blog/february-2021-malware-trends-report/

https://www.mcafee.com/threat-intelligence/malware/latest.aspx

https://www.sans.org/security-resources/malwarefaq

tõrje
https://vimm.com/malware-protection/

https://blog.malwarebytes.com/101/2016/08/10-easy-ways-to-prevent-malware-infection/

https://www.kaspersky.com/resource-center/preemptive-safety/what-is-malware-and-how-to-protect-against-it

https://www.itgovernance.co.uk/malware-protection

http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-83r1.pdf

https://www.govinfo.gov/content/pkg/GOVPUB-C13-b4b33e16e70084860f78da16779b0d51/pdf/GOVPUB-C13-b4b33e16e70084860f78da16779b0d51.pdf

https://arxiv.org/pdf/1801.02837.pdf

vt ka
- etteinstallitud kahjurvara
- kahjurvara nimereeglid
- metamorfne kahjurvara
- mobiilkahjurvara
- polümorfne kahjurvara
- sildkahjurvara