malware

kahjurvara

( < malicious software, kuritahtlik tarkvara)

Õ: kohati kasutatav "pahavara", "kurivara" jms
infoturbe asendustegevusega pidevalt leiutatav
"pähhvara" ei väljenda sihilikkust ega võimalda
kahjurprogrammi, kahjurkoodi, kahjurskripti, kahjurmakro, kahjursisu, kahjurväärtuse, kahjurseadme jm ala- ja sugulasliikide mõistlikke nimetusi:
ohu realiseerumine tekitab kahju,
mitte "pahandust", "kurja" vms;
vt kahjur-, vt ka terminoloogia

olemus
(1) = kahjurtarkvara: vahend infosüsteemi töö või kasutaja
otseseks või kaudseks kahjustamiseks või häirimisks:
programm, koodilõik, skript, makro vms, mis püüab
koguda tundlikku teavet,
saada lubamatut juurdepääsu või
rikkuda konfidentsiaalsust, terviklust või käideldavust;
kahjurvaraks ei loeta sellist tarkvara,
milles on tahtmatuid kahjulikke defekte
näiteid:
viirus, uss, troojan, juurkratt, klahviloger, muu nuhkvara,
lunavara, loogikapomm, brauserikaaper

ISO/IEC 27032
kuritahtliku kavatsusega kavandatud tarkvara, mis sisaldab funktsioone või võimeid, mis võivad otseselt või kaudselt tekitada kahju kasutajale ja/või ta arvutisüsteemile,
näiteks viirused, ussid, troojanid
= software designed with malicious intent containing features or capabilities that can potentially cause harm directly or indirectly to the user and/or the user’s computer system
EXAMPLE: viruses, worms, trojans


(2) laiemalt: mõnes kontekstis või liigituses hõlmab ka
reklaamvara, riskvara, pornvara, kahjurseadmeid

ajalugu
http://www.softpanorama.org/Malware/Malware_defense_history/Ch01_historic_overview/malware_development_history.shtml

https://cryptome.org/2013/02/malware-history.pdf

https://cosec.bit.uni-bonn.de/fileadmin/user_upload/teaching/07ws/malware/evolution_report.pdf

https://download.bitdefender.com/resources/files/Main/file/Malware_History.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_computer_viruses_and_worms

liigitusi
https://hackmethod.com/malware-types/

https://en.wikipedia.org/wiki/Malware

http://www.hackingtutorials.org/malware-analysis-tutorials/malware-types-explained/

http://class.malware.re/lecture-slides/lecture-w03-1.pdf

http://www.cse.tkk.fi/fi/opinnot/T-110.6220/2010_Spring_Malware_Analysis_and_Antivirus_Tchnologies/luennot-files/Erdelyi-Introduction_to.pdf

https://usa.kaspersky.com/internet-security-center/threats/types-of-malware

statistikat
https://www.safetydetective.com/blog/malware-statistics/

https://thebestvpn.com/cyber-security-statistics-2018/

https://www.av-test.org/en/statistics/malware/

https://dataprot.net/statistics/malware-statistics/

https://www.comparitech.com/antivirus/malware-statistics-facts/

https://www.cisecurity.org/blog/top-10-malware-january-2021/

https://www.varonis.com/blog/february-2021-malware-trends-report/

tõrje
https://vimm.com/malware-protection/

https://blog.malwarebytes.com/101/2016/08/10-easy-ways-to-prevent-malware-infection/

https://www.kaspersky.com/resource-center/preemptive-safety/what-is-malware-and-how-to-protect-against-it

https://www.itgovernance.co.uk/malware-protection

http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-83r1.pdf

vt ka
- etteinstallitud kahjurvara
- kahjurvara nimereeglid
- metamorfne kahjurvara
- mobiilkahjurvara
- polümorfne kahjurvara
- sildkahjurvara

Toimub laadimine

malware

kahjurvara

( < malicious software, kuritahtlik tarkvara)

Õ: kohati kasutatav "pahavara", "kurivara" jms
infoturbe asendustegevusega pidevalt leiutatav
"pähhvara" ei väljenda sihilikkust ega võimalda
kahjurprogrammi, kahjurkoodi, kahjurskripti, kahjurmakro, kahjursisu, kahjurväärtuse, kahjurseadme jm ala- ja sugulasliikide mõistlikke nimetusi:
ohu realiseerumine tekitab kahju,
mitte "pahandust", "kurja" vms;
vt kahjur-, vt ka terminoloogia

olemus
(1) = kahjurtarkvara: vahend infosüsteemi töö või kasutaja
otseseks või kaudseks kahjustamiseks või häirimisks:
programm, koodilõik, skript, makro vms, mis püüab
koguda tundlikku teavet,
saada lubamatut juurdepääsu või
rikkuda konfidentsiaalsust, terviklust või käideldavust;
kahjurvaraks ei loeta sellist tarkvara,
milles on tahtmatuid kahjulikke defekte
näiteid:
viirus, uss, troojan, juurkratt, klahviloger, muu nuhkvara,
lunavara, loogikapomm, brauserikaaper

ISO/IEC 27032
kuritahtliku kavatsusega kavandatud tarkvara, mis sisaldab funktsioone või võimeid, mis võivad otseselt või kaudselt tekitada kahju kasutajale ja/või ta arvutisüsteemile,
näiteks viirused, ussid, troojanid
= software designed with malicious intent containing features or capabilities that can potentially cause harm directly or indirectly to the user and/or the user’s computer system
EXAMPLE: viruses, worms, trojans


(2) laiemalt: mõnes kontekstis või liigituses hõlmab ka
reklaamvara, riskvara, pornvara, kahjurseadmeid

ajalugu
http://www.softpanorama.org/Malware/Malware_defense_history/Ch01_historic_overview/malware_development_history.shtml

https://cryptome.org/2013/02/malware-history.pdf

https://cosec.bit.uni-bonn.de/fileadmin/user_upload/teaching/07ws/malware/evolution_report.pdf

https://download.bitdefender.com/resources/files/Main/file/Malware_History.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_computer_viruses_and_worms

liigitusi
https://hackmethod.com/malware-types/

https://en.wikipedia.org/wiki/Malware

http://www.hackingtutorials.org/malware-analysis-tutorials/malware-types-explained/

http://class.malware.re/lecture-slides/lecture-w03-1.pdf

http://www.cse.tkk.fi/fi/opinnot/T-110.6220/2010_Spring_Malware_Analysis_and_Antivirus_Tchnologies/luennot-files/Erdelyi-Introduction_to.pdf

https://usa.kaspersky.com/internet-security-center/threats/types-of-malware

statistikat
https://www.safetydetective.com/blog/malware-statistics/

https://thebestvpn.com/cyber-security-statistics-2018/

https://www.av-test.org/en/statistics/malware/

https://dataprot.net/statistics/malware-statistics/

https://www.comparitech.com/antivirus/malware-statistics-facts/

https://www.cisecurity.org/blog/top-10-malware-january-2021/

https://www.varonis.com/blog/february-2021-malware-trends-report/

tõrje
https://vimm.com/malware-protection/

https://blog.malwarebytes.com/101/2016/08/10-easy-ways-to-prevent-malware-infection/

https://www.kaspersky.com/resource-center/preemptive-safety/what-is-malware-and-how-to-protect-against-it

https://www.itgovernance.co.uk/malware-protection

http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-83r1.pdf

vt ka
- etteinstallitud kahjurvara
- kahjurvara nimereeglid
- metamorfne kahjurvara
- mobiilkahjurvara
- polümorfne kahjurvara
- sildkahjurvara

Palun oodake...

Tõrge

malware

kahjurvara

( < malicious software, kuritahtlik tarkvara)

Õ: kohati kasutatav "pahavara", "kurivara" jms
infoturbe asendustegevusega pidevalt leiutatav
"pähhvara" ei väljenda sihilikkust ega võimalda
kahjurprogrammi, kahjurkoodi, kahjurskripti, kahjurmakro, kahjursisu, kahjurväärtuse, kahjurseadme jm ala- ja sugulasliikide mõistlikke nimetusi:
ohu realiseerumine tekitab kahju,
mitte "pahandust", "kurja" vms;
vt kahjur-, vt ka terminoloogia

olemus
(1) = kahjurtarkvara: vahend infosüsteemi töö või kasutaja
otseseks või kaudseks kahjustamiseks või häirimisks:
programm, koodilõik, skript, makro vms, mis püüab
koguda tundlikku teavet,
saada lubamatut juurdepääsu või
rikkuda konfidentsiaalsust, terviklust või käideldavust;
kahjurvaraks ei loeta sellist tarkvara,
milles on tahtmatuid kahjulikke defekte
näiteid:
viirus, uss, troojan, juurkratt, klahviloger, muu nuhkvara,
lunavara, loogikapomm, brauserikaaper

ISO/IEC 27032
kuritahtliku kavatsusega kavandatud tarkvara, mis sisaldab funktsioone või võimeid, mis võivad otseselt või kaudselt tekitada kahju kasutajale ja/või ta arvutisüsteemile,
näiteks viirused, ussid, troojanid
= software designed with malicious intent containing features or capabilities that can potentially cause harm directly or indirectly to the user and/or the user’s computer system
EXAMPLE: viruses, worms, trojans


(2) laiemalt: mõnes kontekstis või liigituses hõlmab ka
reklaamvara, riskvara, pornvara, kahjurseadmeid

ajalugu
http://www.softpanorama.org/Malware/Malware_defense_history/Ch01_historic_overview/malware_development_history.shtml

https://cryptome.org/2013/02/malware-history.pdf

https://cosec.bit.uni-bonn.de/fileadmin/user_upload/teaching/07ws/malware/evolution_report.pdf

https://download.bitdefender.com/resources/files/Main/file/Malware_History.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_computer_viruses_and_worms

liigitusi
https://hackmethod.com/malware-types/

https://en.wikipedia.org/wiki/Malware

http://www.hackingtutorials.org/malware-analysis-tutorials/malware-types-explained/

http://class.malware.re/lecture-slides/lecture-w03-1.pdf

http://www.cse.tkk.fi/fi/opinnot/T-110.6220/2010_Spring_Malware_Analysis_and_Antivirus_Tchnologies/luennot-files/Erdelyi-Introduction_to.pdf

https://usa.kaspersky.com/internet-security-center/threats/types-of-malware

statistikat
https://www.safetydetective.com/blog/malware-statistics/

https://thebestvpn.com/cyber-security-statistics-2018/

https://www.av-test.org/en/statistics/malware/

https://dataprot.net/statistics/malware-statistics/

https://www.comparitech.com/antivirus/malware-statistics-facts/

https://www.cisecurity.org/blog/top-10-malware-january-2021/

https://www.varonis.com/blog/february-2021-malware-trends-report/

tõrje
https://vimm.com/malware-protection/

https://blog.malwarebytes.com/101/2016/08/10-easy-ways-to-prevent-malware-infection/

https://www.kaspersky.com/resource-center/preemptive-safety/what-is-malware-and-how-to-protect-against-it

https://www.itgovernance.co.uk/malware-protection

http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-83r1.pdf

vt ka
- etteinstallitud kahjurvara
- kahjurvara nimereeglid
- metamorfne kahjurvara
- mobiilkahjurvara
- polümorfne kahjurvara
- sildkahjurvara

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!