AKIT
English Eesti

malicious content (2)

kahjursisu

olemus
pahatahtlik aktiivsisu

ISO/IEC 27032:
rakendused, dokumendid, failid, andmed või muud ressursid,
milles on pahatahtlikke erijooni või võimeid sisseehitatult
või maskeeritult või peidetult
=
applications, documents, files, data or other resources that have malicious features or capabilities embedded, disguised or hidden in them

ülevaateid
https://zvelo.com/malicious-vs-objectionable-content/

näiteid
https://arxiv.org/pdf/1201.0397.pdf

https://labs.guard.io/malverposting-with-over-500k-estimated-infections-facebook-ads-fuel-this-evolving-stealer-54b03d24b349

https://www.slideshare.net/CERCatIIITD/identification-and-analysis-of-malicious-content-on-facebook-a-survey

vt ka
- aktiivsisu
- ebaseaduslik sisu
- kahjulik sisu
- kahjurvara
- nurjatu sisu
- panikeeriv sisu
- solvav sisu
- tülitav sisu
- õel sisu