AKIT
English Eesti

malicious content (1)

õel sisu

olemus
kahjuliku sisu taotluslikult pahatahtlik liik:
levitatav materjal, mis kuritahtlikult ründab
ühiskonda või isikuid

näiteid
- ahistav sisu
- hanitus

ülevaateid
http://eprints.lse.ac.uk/49000/1/Livingstone_Harm_offence_media_2009.pdf

vt ka
- ebaseaduslik sisu
- kahjulik sisu
- kahjursisu
- nurjatu sisu
- panikeeriv sisu
- solvav sisu
- tülitav sisu