AKIT
English Eesti

document

dokument; teavik

olemus
sidusa teabekogumi inim- või masinloetav
füüsiline või elektrooniline esitis, mis
- võimaldab teavet edastada ja on selleks määratud
- võib teavet edastada
------ märkidena,
------ graafiliselt või
------ muul meeleliselt tajutaval kujul

ISO 5127:
jäädvustatud teave või materiaalne objekt, mida saab
dokumenteerimisprotsessis käsitleda üksusena

ISO/IEC 29100, 27038 jt:
jäädvustatud teave, mida saab
dokumenteerimisprotsessis käsitleda üksusena
ning võib sisaldada teksti, pilte, video- ja audiosisu,
metaandmeid ja muud kaasnevat sisu

ISO/IEC 6592, ISO/IEC/IEEE 15289:
üheselt identifitseeritud infoüksus inimkasutuseks,
näiteks aruanne, spetsifikatsioon, teatmik või raamat

ISO 22301:
teave ja teda toetav kandja
(paber, magnet-, elektron- või optiline ketas, proov
või nende kombinatsioon)

ÕS, teavik: teavet kandev objekt

näiteid
archival document-- säilik, arhivaal
basic document -- alusdokument, algdokument
bearer document-- esitajadokument, esitusdokument
bid documents -- pakkumis dokumendid
book document -- arveldusdokument
classified document -- salastatud dokument
constituent document -- asutamisdokument
directive document -- direktiivdokument
documentary -- 1. dokumentaalne 2.dokumentaarium, tõsielufilm
documentary credit -- akreditiiv
documentary pledge -- dokument tagatisens
documentary proceeding -- dokumendimenetlus
documentation -- 1. dokumentatsioon 2. dokumenteerimine
documentation concerning misdemeanour -- väärteomaterjal
documentation institution -- dokumendiasutus
document case -- portfell
document certifying assignment -- loovutamisdokument
document concerning purchase of goods -- kauba ostudokument
documented immigration -- legaalne immigratsioon
document forgery -- dokumendi võltsimine
document management system -- dokumendihaldussüsteem
document of receipt -- vastuvõtuakt
document paper -- dokumendipaber
evidential document -- tõendav dokument
forged document -- võltsitud dokument
issue a document -- dokumenti välja andma
legal document -- juriidiline dokument
loan document-- laenupaber
main document -- põhidokument
make out document -- dokumenti vormistama
official document -- ametlik dokument
order document -- kirjalik korraldus
presentation of document -- dokumendi esitamine
regulatory document -- normatiivdokument
stale document -- aegunud dokument
undocumented -- dokumenteerimata
valid document -- kehtiv dokument

vt ka
- alusdokument
- asutamisdokument
- diplomaadidokument
- diplomaatiadokument
- diplomaatiline dokument
- dokumendi kategooria...
- dokumendi keha
- dokumendi liik...
- dokumendi puhastus
- dokumendihaldus
- dokumendipõime
- dokumenteerija
- dokumenteeritud teave
- hankedokumentatsioon
- hädaabidokument
- Interpoli reisidokument
- isikut tõendav dokument
- juhenddokumentatsioon
- kaasdokument
- kodakondsust tõendav dokument
- konfiguratsioonihalduse kasutamisdokumentatsioon
- konteinerdokument
- lapsendusdokument
- lihtdokument
- lisatud dokument
- maksedokument
- mittekodanikule väljaantud reisidokument
- pass
- perekonnaseisudokument
- registreeritud kooselu tõendav dokument
- reisidokument
- sertifitseerimisdokumendid
- sidusdokument
- skrambleeritud dokumenditeave
- sõjaväedokument
- sõjaväelase dokument
- tavaline dokument
- vastavusdokument
- võrdallkirjadega dokument
- XML-skeemi dokument