AKIT
English Eesti

configuration management usage documentation

konfiguratsioonihalduse rakendusdokumentatsioon

olemus
CC:
konfiguratsioonihalduse süsteemi osa, mis kirjeldab,
kuidas seda süsteemi määratletakse ja rakendatakse
näiteks käsiraamatute, eeskirjade ja/või
instrumentide ja protseduuride dokumentatsiooni abil

vt ka
- konfiguratsioonihaldus