AKIT
English Eesti

configuration management usage documentation

konfiguratsioonihalduse rakendusdokumentatsioon

olemus
ISO/IEC 15408, CC:
konfiguratsioonihalduse süsteemi osa, mis kirjeldab,
kuidas seda süsteemi määratletakse ja rakendatakse
näiteks käsiraamatute, eeskirjade ja/või
instrumentide ja protseduuride dokumentatsiooni abil
=
part of the configuration management system which describes how the configuration management system is defined and applied by using, for example, handbooks, regulations and/or documentation of tools and procedures

vt ka
- konfiguratsioonihaldus