metadata

metaandmed

olemus
andmed andmete või andmeelementide kohta

ISO/IEC 2382:
andmed andmeelementide kohta,
sealhulgas andmekirjeldused ning andmed
andmete omanduse, pöördusteede, pääsuõiguste
ja muutuvuse kohta
= data about data elements, including their data descriptions, and data about data ownership, access paths, access rights and data volatility

ISO/IEC 25024:
andmed, mis kirjeldavad teisi andmeid
= data that describe other data

ISO/IEC 11179, 27040, 27050:
andmed, mis määratlevad ja kirjeldavad
teisi andmeid
= data that define and describe other data

ISO 22300, CCTV:
teave audiovisuaalsisu ja andmete olemuse kirjeldamiseks vormingus, mille on määratlenud ISO või muu organ;
näide: kuupäev ja kellaaeg, tekstistringid, asukohaandmed, audio ja muu kaasnev, lingitud või töödeldud teave
= information to describe audio-visual content and data essence in a format defined by ISO or any other authority
EXAMPLE: Time and date, text strings, location identifying data, audio and any other associated, linked or processed information.


ISO/IEC 2382-36:
andmeelement, mida kasutatakse õpiressursi kirjeldamiseks
= data element used to describe a learning resource

ISO/IEC 2382-36:
(sisu pakettimine) kirjeldav teave loogikapakettide, loogikakorralduste, sisu ja failide kohta
Märkus 1. Metaandmed võidakse kinnistada igasugustele loogikapaketti tuumstruktuuridele, sealhulgas manifestile.
Märkus 2. Lubatavon igasugune metaandmeobjekti sidumine. Iga metaandmeobjekt võib olla kohalik või kauge.
= (content packaging) descriptive information about logical packages, logical organizations, content and files
Note 1. Metadata can be assigned to any of the core structures within the logical package, including the manifest.
Note 2. Any binding of a metadata object is permitted. Each object of metadata can be local or remote.


näiteid
https://dataedo.com/blog/what-is-metadata-examples

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Metadata

https://www.spiceworks.com/tech/devops/articles/what-is-metadata/

http://preservationtutorial.library.cornell.edu/metadata/table5-1.html

standardeid
http://www.dcc.ac.uk/resources/metadata-standards/list

http://www.loc.gov/catworkshop/courses/metadatastandards/pdf/MSTraineeManual.pdf

turvalisus
https://fastestvpn.com/blog/is-metadata-a-threat-to-your-online-security/

http://resources.infosecinstitute.com/metadata-and-information-security/

https://www.linkedin.com/advice/0/how-do-you-manage-metadata-security-access-control-different

https://ami.org/images/stories/documents/AMI_Metadata_Whitepaper_2016.pdf

vt ka
- dünaamilised metaandmed
- staatilised metaandmed

Toimub laadimine

metadata

metaandmed

olemus
andmed andmete või andmeelementide kohta

ISO/IEC 2382:
andmed andmeelementide kohta,
sealhulgas andmekirjeldused ning andmed
andmete omanduse, pöördusteede, pääsuõiguste
ja muutuvuse kohta
= data about data elements, including their data descriptions, and data about data ownership, access paths, access rights and data volatility

ISO/IEC 25024:
andmed, mis kirjeldavad teisi andmeid
= data that describe other data

ISO/IEC 11179, 27040, 27050:
andmed, mis määratlevad ja kirjeldavad
teisi andmeid
= data that define and describe other data

ISO 22300, CCTV:
teave audiovisuaalsisu ja andmete olemuse kirjeldamiseks vormingus, mille on määratlenud ISO või muu organ;
näide: kuupäev ja kellaaeg, tekstistringid, asukohaandmed, audio ja muu kaasnev, lingitud või töödeldud teave
= information to describe audio-visual content and data essence in a format defined by ISO or any other authority
EXAMPLE: Time and date, text strings, location identifying data, audio and any other associated, linked or processed information.


ISO/IEC 2382-36:
andmeelement, mida kasutatakse õpiressursi kirjeldamiseks
= data element used to describe a learning resource

ISO/IEC 2382-36:
(sisu pakettimine) kirjeldav teave loogikapakettide, loogikakorralduste, sisu ja failide kohta
Märkus 1. Metaandmed võidakse kinnistada igasugustele loogikapaketti tuumstruktuuridele, sealhulgas manifestile.
Märkus 2. Lubatavon igasugune metaandmeobjekti sidumine. Iga metaandmeobjekt võib olla kohalik või kauge.
= (content packaging) descriptive information about logical packages, logical organizations, content and files
Note 1. Metadata can be assigned to any of the core structures within the logical package, including the manifest.
Note 2. Any binding of a metadata object is permitted. Each object of metadata can be local or remote.


näiteid
https://dataedo.com/blog/what-is-metadata-examples

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Metadata

https://www.spiceworks.com/tech/devops/articles/what-is-metadata/

http://preservationtutorial.library.cornell.edu/metadata/table5-1.html

standardeid
http://www.dcc.ac.uk/resources/metadata-standards/list

http://www.loc.gov/catworkshop/courses/metadatastandards/pdf/MSTraineeManual.pdf

turvalisus
https://fastestvpn.com/blog/is-metadata-a-threat-to-your-online-security/

http://resources.infosecinstitute.com/metadata-and-information-security/

https://www.linkedin.com/advice/0/how-do-you-manage-metadata-security-access-control-different

https://ami.org/images/stories/documents/AMI_Metadata_Whitepaper_2016.pdf

vt ka
- dünaamilised metaandmed
- staatilised metaandmed

Palun oodake...

Tõrge

metadata

metaandmed

olemus
andmed andmete või andmeelementide kohta

ISO/IEC 2382:
andmed andmeelementide kohta,
sealhulgas andmekirjeldused ning andmed
andmete omanduse, pöördusteede, pääsuõiguste
ja muutuvuse kohta
= data about data elements, including their data descriptions, and data about data ownership, access paths, access rights and data volatility

ISO/IEC 25024:
andmed, mis kirjeldavad teisi andmeid
= data that describe other data

ISO/IEC 11179, 27040, 27050:
andmed, mis määratlevad ja kirjeldavad
teisi andmeid
= data that define and describe other data

ISO 22300, CCTV:
teave audiovisuaalsisu ja andmete olemuse kirjeldamiseks vormingus, mille on määratlenud ISO või muu organ;
näide: kuupäev ja kellaaeg, tekstistringid, asukohaandmed, audio ja muu kaasnev, lingitud või töödeldud teave
= information to describe audio-visual content and data essence in a format defined by ISO or any other authority
EXAMPLE: Time and date, text strings, location identifying data, audio and any other associated, linked or processed information.


ISO/IEC 2382-36:
andmeelement, mida kasutatakse õpiressursi kirjeldamiseks
= data element used to describe a learning resource

ISO/IEC 2382-36:
(sisu pakettimine) kirjeldav teave loogikapakettide, loogikakorralduste, sisu ja failide kohta
Märkus 1. Metaandmed võidakse kinnistada igasugustele loogikapaketti tuumstruktuuridele, sealhulgas manifestile.
Märkus 2. Lubatavon igasugune metaandmeobjekti sidumine. Iga metaandmeobjekt võib olla kohalik või kauge.
= (content packaging) descriptive information about logical packages, logical organizations, content and files
Note 1. Metadata can be assigned to any of the core structures within the logical package, including the manifest.
Note 2. Any binding of a metadata object is permitted. Each object of metadata can be local or remote.


näiteid
https://dataedo.com/blog/what-is-metadata-examples

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Metadata

https://www.spiceworks.com/tech/devops/articles/what-is-metadata/

http://preservationtutorial.library.cornell.edu/metadata/table5-1.html

standardeid
http://www.dcc.ac.uk/resources/metadata-standards/list

http://www.loc.gov/catworkshop/courses/metadatastandards/pdf/MSTraineeManual.pdf

turvalisus
https://fastestvpn.com/blog/is-metadata-a-threat-to-your-online-security/

http://resources.infosecinstitute.com/metadata-and-information-security/

https://www.linkedin.com/advice/0/how-do-you-manage-metadata-security-access-control-different

https://ami.org/images/stories/documents/AMI_Metadata_Whitepaper_2016.pdf

vt ka
- dünaamilised metaandmed
- staatilised metaandmed

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!