AKIT
English Eesti

metadata

metaandmed

olemus
andmed andmete või andmeelementide kohta

ISO/IEC 2382:
andmed andmeelementide kohta,
sealhulgas andmekirjeldused ning andmed
andmete omanduse, pöördusteede, pääsuõiguste
ja muutuvuse kohta
= data about data elements, including their data descriptions, and data about data ownership, access paths, access rights and data volatility

ISO/IEC 25024:
andmed, mis kirjeldavad teisi andmeid
= data that describe other data

ISO/IEC 11179, 27040, 27050:
andmed, mis määratlevad ja kirjeldavad
teisi andmeid
= data that define and describe other data

ISO 22300, CCTV:
teave audiovisuaalsisu ja andmete olemuse kirjeldamiseks vormingus, mille on määratlenud ISO või muu organ;
näide: kuupäev ja kellaaeg, tekstistringid, asukohaandmed, audio ja muu kaasnev, lingitud või töödeldud teave
= information to describe audio-visual content and data essence in a format defined by ISO or any other authority
EXAMPLE:
Time and date, text strings, location identifying data, audio and any other associated, linked or processed information.


näiteid
https://dataedo.com/blog/what-is-metadata-examples

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Metadata

https://www.spiceworks.com/tech/devops/articles/what-is-metadata/

http://preservationtutorial.library.cornell.edu/metadata/table5-1.html

standardeid
http://www.dcc.ac.uk/resources/metadata-standards/list

http://www.loc.gov/catworkshop/courses/metadatastandards/pdf/MSTraineeManual.pdf

turvalisus
https://fastestvpn.com/blog/is-metadata-a-threat-to-your-online-security/

http://resources.infosecinstitute.com/metadata-and-information-security/

https://www.linkedin.com/advice/0/how-do-you-manage-metadata-security-access-control-different

https://ami.org/images/stories/documents/AMI_Metadata_Whitepaper_2016.pdf

vt ka
- dünaamilised metaandmed
- staatilised metaandmed