AKIT
English Eesti

certification documents

sertifitseerimisdokumendid

näide
ISO/IEC 27006:
dokumendid, mis näitavad, et
infoturbe halduse süsteem (ISMS)
vastab ISMS standarditele,
ja kogu muu selles süsteemis
nõutav dokumentatsioon