AKIT
English Eesti

certification documents

sertifitseerimisdokumendid

sealhulgas

ISO/IEC 27006: dokumendid, mis näitavad, et kliendi infoturbe halduse süsteem (ISMS) vastab spetsifitseeritud ISMSi standarditele, ja kogu muu selles süsteemis nõutav dokumentatsioon