AKIT
English Eesti

civil status document

perekonnaseisudokument

olemus
(1) perekonnaseisu tõendav dokument;

(2) laiemas tähenduses hõlmab ka sünni-, lapsendus-, surma- jms dokumente

(3) PRADO kontekstis vt dokumendiliigid A, B, I, M, N, R, T, U