AKIT
English Eesti

malicious device

kahjurseade; kahjurvahend