AKIT
English Eesti

malicious code

kahjurkood, ründekood

olemus
programmikood sihilikuks süsteemi käideldavuse, tervikluse või konfidentsiaalsuse kahjustamiseks