information system

infosüsteem

olemus
kontekstist sõltuv informatsiooni käitlev süsteem,
võib hõlmata ka vajalikke võimaldusvahendeid

ISO/IEC 2382:
teavet andev ja jaotav infotöötlussüsteem
koos juurdekuuluvate korralduslike ressurssidega,
sealhulgas inim-, tehniliste ja rahaliste ressurssidega
= an information processing system, together with associated organizational resources such as human, technical, and financial resources, that provides and distributes information

ISO/IEC 27000:
kogum rakendusi, teenuseid, infotehnoloogilisi varasid
või muid informatsiooni käitluse komponente
= set of applications, services, information technology assets, or other information-handling components

BSI etalonturbes (IT Grundschutz):
taristu-, korraldus-, personali-, tehnikaobjektid
tööde sooritamiseks infotöötluse mingil rakendusalal,
võivad hõlmata kogu organisatsiooni,
üksikut struktuuriga määratud ala, näiteks osakonda,
ühiseid protsesse või rakendusi,
näiteks personaliteabesüsteemina
= all infrastructural, organisational, personnel, and technical objects serving to perform tasks in a particular field of application of information processing. An information system may refer to the entire organisation or to individual areas defined by organisational structures (e.g. departments) or joint business processes and/or shared applications (e.g. HR information system).

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Information_system

https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1046.2566&rep=rep1&type=pdf

http://www.uky.edu/~gmswan3/777/IS_Book.pdf

https://drive.uqu.edu.sa/_/fbshareef/files/principles%20of%20information%20systems%209th%20-stair,%20reynolds.pdf

vt ka
- Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing, EISAÜ
- ettevõtteinfosüsteem
- hajus infosüsteem
- infosüsteemid
- Riigi Infosüsteemi amet, RIA
- riigijulgeoleku infosüsteem

Toimub laadimine

information system

infosüsteem

olemus
kontekstist sõltuv informatsiooni käitlev süsteem,
võib hõlmata ka vajalikke võimaldusvahendeid

ISO/IEC 2382:
teavet andev ja jaotav infotöötlussüsteem
koos juurdekuuluvate korralduslike ressurssidega,
sealhulgas inim-, tehniliste ja rahaliste ressurssidega
= an information processing system, together with associated organizational resources such as human, technical, and financial resources, that provides and distributes information

ISO/IEC 27000:
kogum rakendusi, teenuseid, infotehnoloogilisi varasid
või muid informatsiooni käitluse komponente
= set of applications, services, information technology assets, or other information-handling components

BSI etalonturbes (IT Grundschutz):
taristu-, korraldus-, personali-, tehnikaobjektid
tööde sooritamiseks infotöötluse mingil rakendusalal,
võivad hõlmata kogu organisatsiooni,
üksikut struktuuriga määratud ala, näiteks osakonda,
ühiseid protsesse või rakendusi,
näiteks personaliteabesüsteemina
= all infrastructural, organisational, personnel, and technical objects serving to perform tasks in a particular field of application of information processing. An information system may refer to the entire organisation or to individual areas defined by organisational structures (e.g. departments) or joint business processes and/or shared applications (e.g. HR information system).

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Information_system

https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1046.2566&rep=rep1&type=pdf

http://www.uky.edu/~gmswan3/777/IS_Book.pdf

https://drive.uqu.edu.sa/_/fbshareef/files/principles%20of%20information%20systems%209th%20-stair,%20reynolds.pdf

vt ka
- Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing, EISAÜ
- ettevõtteinfosüsteem
- hajus infosüsteem
- infosüsteemid
- Riigi Infosüsteemi amet, RIA
- riigijulgeoleku infosüsteem

Palun oodake...

Tõrge

information system

infosüsteem

olemus
kontekstist sõltuv informatsiooni käitlev süsteem,
võib hõlmata ka vajalikke võimaldusvahendeid

ISO/IEC 2382:
teavet andev ja jaotav infotöötlussüsteem
koos juurdekuuluvate korralduslike ressurssidega,
sealhulgas inim-, tehniliste ja rahaliste ressurssidega
= an information processing system, together with associated organizational resources such as human, technical, and financial resources, that provides and distributes information

ISO/IEC 27000:
kogum rakendusi, teenuseid, infotehnoloogilisi varasid
või muid informatsiooni käitluse komponente
= set of applications, services, information technology assets, or other information-handling components

BSI etalonturbes (IT Grundschutz):
taristu-, korraldus-, personali-, tehnikaobjektid
tööde sooritamiseks infotöötluse mingil rakendusalal,
võivad hõlmata kogu organisatsiooni,
üksikut struktuuriga määratud ala, näiteks osakonda,
ühiseid protsesse või rakendusi,
näiteks personaliteabesüsteemina
= all infrastructural, organisational, personnel, and technical objects serving to perform tasks in a particular field of application of information processing. An information system may refer to the entire organisation or to individual areas defined by organisational structures (e.g. departments) or joint business processes and/or shared applications (e.g. HR information system).

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Information_system

https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1046.2566&rep=rep1&type=pdf

http://www.uky.edu/~gmswan3/777/IS_Book.pdf

https://drive.uqu.edu.sa/_/fbshareef/files/principles%20of%20information%20systems%209th%20-stair,%20reynolds.pdf

vt ka
- Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing, EISAÜ
- ettevõtteinfosüsteem
- hajus infosüsteem
- infosüsteemid
- Riigi Infosüsteemi amet, RIA
- riigijulgeoleku infosüsteem

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!