AKIT
English Eesti

information system

infosüsteem

olemus
sõltub kontekstist

standardmääratlusi
ISO/IEC 2382:
teavet andev ja jaotav infotöötlussüsteem
koos juurdekuuluvate
korralduslike ressurssidega, sealhulgas
inim-, tehniliste ja rahaliste ressurssidega

ISO/IEC 27000:
rakendus, teenus, infotehnoloogiline vara
või iga muu
informatsiooni käitluse komponent

BSI etalonturbes:
taristu-, korraldus-, personali-, tehnikaobjektid
tööde sooritamiseks infotöötluse
mingil rakendusalal, võivad hõlmata
- kogu organisatsiooni
- üksikut struktuuriga määratud ala,
näiteks osakonda
- ühiseid protsesse või rakendusi,
näiteks personaliteabesüsteemina

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Information_system

https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1046.2566&rep=rep1&type=pdf

põhjalikumalt
http://www.uky.edu/~gmswan3/777/IS_Book.pdf

https://drive.uqu.edu.sa/_/fbshareef/files/principles%20of%20information%20systems%209th%20-stair,%20reynolds.pdf

vt ka
- Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing, EISAÜ
- ettevõtteinfosüsteem
- hajus infosüsteem
- infosüsteemid
- Riigi Infosüsteemi amet, RIA
- riigijulgeoleku infosüsteem