AKIT
English Eesti

information systems

infosüsteemid

olemus
(1) vt infosüsteem
(2) ISACA:
strateegiliste, halduslike ja käituslike
tegevuste kombinatsioon
informatsiooni
- kogumisel
- töötlusel
- talletusel
- jaotamisel
- abitehnoloogiate kasutamisel
kusjuures infotehnoloogiline komponent
interakteerib protsessi komponentidega
https://www.isaca.org/resources/glossary :
The combination of strategic, managerial and operational activities involved in gathering, processing, storing, distributing and using information and its related technologies.
Notes: Information systems are distinct from information technology (IT) in that an
information system has an IT component that interacts with the process components