AKIT
English Eesti

Information System Authority (Estonia)

Riigi Infosüsteemi amet, RIA

olemus
asutus Majandus- ja Kommunikatsiooni-
ministeeriumi haldusalas:
- koordineerib riigi infosüsteemi
arendust ja haldust
- korraldab infoturbega seotud tegevusi
- käsitleb Eesti arvutivõrkude turvaintsidente
- konsulteerib ja kontrollib infosüsteemide halduse avalike teenuste andjaid
- on Euroopa Liidu struktuuritoetuste rakendaja

veebisait
https://www.ria.ee/ee/index.html