AKIT
English Eesti

riskware

riskvara

olemus
Moskva firma Kasbersky Labs termin: tarkvara, mis ei sisalda küll kahjurkoodi, kuid sisaldab ohtlikke nõrkusi