AKIT
English Eesti

riskware

riskvara

olemus
Moskva firma Kasbersky Labs termin:
tarkvara, mis ei sisalda küll kahjurkoodi,
kuid sisaldab ohtlikke nõrkusi

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Riskware

https://www.kaspersky.com/resource-center/threats/riskware