AKIT
English Eesti

random oracle model

juhusliku oraakli mudel