AKIT
English Eesti

model theory

mudelite teooria

olemus
matemaatilise loogika haru,
uurib matemaatilisi struktuure
st mudeleid, mis muudavad tõeseks
loogikalausete hulki (st teooriaid)

rakendusi
- lausearvutuses
lihtlausetele tõeväärtuste omistamine nii,
et kõik teooria laused oleksid tõesed
- predikaatloogikas
subjektide hulga valik ja
igale predikaadile P vastava
subjektide hulgas määratud seose R
defineerimine nii, et
mis tahes subjektide x1, x2, x3, ... , xn korral
P(x1, ... , xn) on tõene parajasti siis, kui
(x1, ... , xn)∈R

ülevaateid
https://plato.stanford.edu/entries/model-theory/

https://www.encyclopediaofmath.org/index.php/Model_theory

http://www.ub.edu/modeltheory/documentos/HistoryMT.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Model_theory

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Model_theory

http://www.math.toronto.edu/weiss/model_theory.pdf

http://web.stanford.edu/group/cslipublications/cslipublications/Online/doets-basic-model-theory.pdf

https://en.wikibooks.org/wiki/Finite_Model_Theory