mathematical logic (1)

matemaatiline loogika

olemus
matemaatika haru, mis uurib
matemaatika aluseid ja matemaatilisi tõestusi

Wiktionary:
(logic) a subfield of logic and mathematics consisting of both the mathematical study of logic and the application of this study to other areas of mathematics, exemplified by questions on the expressive power of formal logics and the deductive power of formal proof systems

alamdistsipliine
(i) metoodika järgi:
- tõestuste teooria
- mudelite teooria
(ii) keeletarindite järgi:
- lausearvutus
- predikaatloogika
----- esimest järku predikaatloogika
----- teist järku loogika
- modaalloogika
----- ajaloogika
----- deontiline loogika
- arvutusloogika
----- lambda-arvutus
----- kombinatoorloogika
(iii) tõeväärtuste järgi:
- kahevalentne loogika
- mitmevalentne loogika
- tõenäosusloogika
(iv) aksiomaatika järgi:
- distributiivloogika
- modulaarloogika e kvantloogika
- konstruktiiv- e intuitsionistlik loogika

ülevaateid
https://encyclopediaofmath.org/wiki/Mathematical_logic

https://en.wikipedia.org/wiki/Mathematical_logic

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_mathematical_logic_topics

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Mathematical_logic

https://web.stanford.edu/class/archive/cs/cs103/cs103.1132/lectures/09/Small09.pdf

https://faculty.math.illinois.edu/~vddries/main.pdf

https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~krajicek/mendelson.pdf

https://sistemas.fciencias.unam.mx/~lokylog/images/Notas/la_aldea_de_la_logica/Libros_notas_varios/L_02_MENDELSON,%20E%20-%20Introduction%20to%20Mathematical%20Logic,%206th%20Ed%20-%20CRC%20Press%20(2015).pdf

vt ka
- loogika

Toimub laadimine

mathematical logic (1)

matemaatiline loogika

olemus
matemaatika haru, mis uurib
matemaatika aluseid ja matemaatilisi tõestusi

Wiktionary:
(logic) a subfield of logic and mathematics consisting of both the mathematical study of logic and the application of this study to other areas of mathematics, exemplified by questions on the expressive power of formal logics and the deductive power of formal proof systems

alamdistsipliine
(i) metoodika järgi:
- tõestuste teooria
- mudelite teooria
(ii) keeletarindite järgi:
- lausearvutus
- predikaatloogika
----- esimest järku predikaatloogika
----- teist järku loogika
- modaalloogika
----- ajaloogika
----- deontiline loogika
- arvutusloogika
----- lambda-arvutus
----- kombinatoorloogika
(iii) tõeväärtuste järgi:
- kahevalentne loogika
- mitmevalentne loogika
- tõenäosusloogika
(iv) aksiomaatika järgi:
- distributiivloogika
- modulaarloogika e kvantloogika
- konstruktiiv- e intuitsionistlik loogika

ülevaateid
https://encyclopediaofmath.org/wiki/Mathematical_logic

https://en.wikipedia.org/wiki/Mathematical_logic

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_mathematical_logic_topics

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Mathematical_logic

https://web.stanford.edu/class/archive/cs/cs103/cs103.1132/lectures/09/Small09.pdf

https://faculty.math.illinois.edu/~vddries/main.pdf

https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~krajicek/mendelson.pdf

https://sistemas.fciencias.unam.mx/~lokylog/images/Notas/la_aldea_de_la_logica/Libros_notas_varios/L_02_MENDELSON,%20E%20-%20Introduction%20to%20Mathematical%20Logic,%206th%20Ed%20-%20CRC%20Press%20(2015).pdf

vt ka
- loogika

Palun oodake...

Tõrge

mathematical logic (1)

matemaatiline loogika

olemus
matemaatika haru, mis uurib
matemaatika aluseid ja matemaatilisi tõestusi

Wiktionary:
(logic) a subfield of logic and mathematics consisting of both the mathematical study of logic and the application of this study to other areas of mathematics, exemplified by questions on the expressive power of formal logics and the deductive power of formal proof systems

alamdistsipliine
(i) metoodika järgi:
- tõestuste teooria
- mudelite teooria
(ii) keeletarindite järgi:
- lausearvutus
- predikaatloogika
----- esimest järku predikaatloogika
----- teist järku loogika
- modaalloogika
----- ajaloogika
----- deontiline loogika
- arvutusloogika
----- lambda-arvutus
----- kombinatoorloogika
(iii) tõeväärtuste järgi:
- kahevalentne loogika
- mitmevalentne loogika
- tõenäosusloogika
(iv) aksiomaatika järgi:
- distributiivloogika
- modulaarloogika e kvantloogika
- konstruktiiv- e intuitsionistlik loogika

ülevaateid
https://encyclopediaofmath.org/wiki/Mathematical_logic

https://en.wikipedia.org/wiki/Mathematical_logic

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_mathematical_logic_topics

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Mathematical_logic

https://web.stanford.edu/class/archive/cs/cs103/cs103.1132/lectures/09/Small09.pdf

https://faculty.math.illinois.edu/~vddries/main.pdf

https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~krajicek/mendelson.pdf

https://sistemas.fciencias.unam.mx/~lokylog/images/Notas/la_aldea_de_la_logica/Libros_notas_varios/L_02_MENDELSON,%20E%20-%20Introduction%20to%20Mathematical%20Logic,%206th%20Ed%20-%20CRC%20Press%20(2015).pdf

vt ka
- loogika

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!